Tuesday, April 24, 2012

Bränd

Hittade två uppeldade bilar. Fascinerande.

No comments: