Sunday, November 29, 2009

paradiset productionSomliga papper formligen scrappar sej själva!
Här är en favorit.
Kkkkaaaannnn ju aldrig minnas vad papprena heter, men tar reda på det till nästa uppladdning:)

No comments: